ŞUUBİYE ÖRGÜTÜ

DERİN DÜNYA SEYAHATİ-2 EMEVİLER KİMLERDİ-ŞUUBİYE ÖRGÜTÜ

EMEVİLER KİMLERDİ VE NELER YAPTILAR? Önce Emevilerin kim olduğuna bakalım; “Emevi” kurdukları devletin adıdır, kabile/alt kolu adı ise, Ümmüiyeoğulları’dır ve Kureyş kabilesinin bir alt koludur, Kureyş kabilesinin, diğer alt kolları ise; Haşimi, Esed, Nevfel, Teym, Abdüddar, Cumah, Mahzum, Sehm ve Adiy olmak üzere toplamda on kola ayrılmıştır. Emevi devletinin kurucusu ise “Ebu Süfyan’ın” oğlu Muaviye’dir.  Muaviye, MS.639 yılında Şam’a, vali oldu ve zamanla Suriye’nin tamamına hakim oldu. Daha sonra Suriyeli, Kelbi kabilesinde bir kızla evlendi. Hz. Osman’ın öldürülmesinden sonra, Halife seçilen Hz. Ali’ye...

Bu ürünü sepete eklediniz:

error: İçerik Korumalıdır !!