ENGİZİSYONCULAR

DERİN DÜNYA SEYAHATİ-9

AMAÇ DÜNYA HÂKİMİYETİ DİR Küreselciler günümüzün modern engizisyoncularıdır, eski engizisyoncular insanın ruhunu kurtarmak için bedenini yakıyordu, günümüzün engizisyoncusu küreselciler ise, kendi bedenlerini rahata erdirmek için, tüm insanlığın ruhunu yakmak, yok etmek istiyorlar. Bunların her ikisi’ de insan üzerinde hâkimiyet kurmak, dolayısı ile de dünya hâkimiyetini ele geçirmek ve elde tutmak isteğinden başka bir şey değildir. Küreselciler insanlığın ruhunu yok ettikleri anda, engelsiz olarak kullanılacak birer varlık haline geleceğini biliyorlar. Batının bu günkü tekelci, çifte standartlı ve radikal fikirleri MS.500 ile 1300...

Bu ürünü sepete eklediniz:

error: İçerik Korumalıdır !!