Yazar - Rıza Çubuk

DERİN DÜNYA SEYAHATİ-21 – MODERN ZORBALIK “TERBİYE”

EĞİTİM İLE TERBİYENİN BİRLİĞİ VE ZITLIĞI “Eğitim ve terbiye” insanın gelen şahsi yapısı içinde, birlikte yer alırlar, ancak, “vücuda gelişleri, hedefleri ve ortaya çıkardıkları sonuçlar bakımında” iki ayrı gerçek olarak cereyan ederler! Şöyle ki; “Eğitim” öğretilebilir, teknik olarak icra edilebilir, bilime dönüşebilir, incelenebilir, tanımlanabilir, izah edilebilir, tekrarlanabilir, objektiftir, genele teşmil edilebilir ve kurgulanabilir bir hakikattir. Buna karşın; “Terbiye” ise ‘öğretilemez, kişiseldir, içseldir, tam olarak tanımlanamaz, bir ölçüsü yoktur, genele teşmil edilemez, her kişi kendisine özgü biçimde vücuda getirir ve içinde duygu barındıran bir hakikattir.’...

DERİN DÜNYA SEYAHATİ-20

AİLE YAŞAMI NE ZAMAN BAŞLADI İnsanlar canlı bir varlık olarak hayatını devam ettirmesi için; yaratılışı/doğası gereğince, ruhsal ihtiyaçlarını, bedensel ihtiyaçlarını, manevi ihtiyaçlarını karşılaması ayrıca barınması, beslenmesi ve üremesi gerekiyor, işte bunun için, insanoğlu aile müessesini kurmuştur.(1) İnsanın yaşamında çok önemli olan aile müessesesi için, insanlık tarafında tarih boyunca çeşitli sorular sorulmuştur, soruların çoğu, “aile ne zamanda beri vardı” ve “bundan sonra nasıl sonuçlanacağı” konusunda toplanmıştır. Bu sorulara cevap arayan tarihçiler, antropologlar ile sosyologlar, sosyal alanlarda ve coğrafi alanlarda uzun araştırmalar yapmıştır....

DERİN DÜNYA SEYAHATİ-19

AİLE DİNİ BİR YAPIDIR! Yeryüzündeki tüm aile üyeleri, biri birine, hissiyat duygusu, sevgi, coşku, şefkat, merhamet, saygı ve vefa ile kısacası, ileri derecedeki romantik maneviyat duygusu ile bağlıdırlar, yani aile kurumu dini bir yapıdır. Aile içinde maddi menfaatler karşılıksızdır ve yardımlaşma esastır. Zaten! İnsanlığı ayakta tutan, temel taşın ilki aile, ikincisi topluluklar ve üçüncüsü toplumlar olmuştur, bunun ispatı ise; Tarihte ailesiz bir topluluğa rastlanmamıştır. Evlilik, iyilikleri teşvik eder, dürüstlüğün ispat edildiği bir alandır, bu sebeple evlilik, ailede mukaddes olarak kabul edilir, Anne...

DERİN DÜNYA SEYAHATİ-18

KORONA MENFAAT BAĞINI ÇÖKERTTİ! Aile sisteminin dışlandığı, bireyci toplum temeli üzerinde yükselen, uygar batı medeniyet sistemine, sosyolojide "organize toplum" denilmektedir. Bu medeniyette, aile sevgisi bağının yerini, menfaat bağı almaktadır. 15. yy bu yana, aynı yola devam eden, bu batı medeniyetinin etrafı, beş asır sonra, menfaat bilmez, sınır tanımaz, vizesiz ve silahsız korona tarafında sarılmıştır. Sırf menfaat kurallarına dayalı, bu devlet iradesi, öylesine bir aşamaya gelmiş ki... ölüme gidecek insanlar arasında bile, menfaate göre seçim yaparken, korona karşısında ateş almıştır. Alevler içinde kalan,...

DERİN DÜNYA SEYAHATİ-17

İNSANIN TARİHİ İKİDİR İnsanın iki tarihi vardır, maddi tarihi ve manevi tarihi. İnsanın maddi tarihi; Bedensel doyum için avlanır üretir, yapılar inşa eder, meyve ve sebze yetiştirir yâda toplar, giyim kuşam için elbise üretir, iletişim kurmak için sesini kullanır, medeniyet için zekâsını çalıştırır, yani tabiatla olan maddi ilişkileri insanı maddi tarihidir. Hayvanlar ise buna benzeyen bir tarihe sahiptirler. İnsanın manevi tarihi ise; Ailevi yasakları vardır, toplumsal yasakları vardır, ahlaki yasakları vardır, tapınmak, ibadet etmek/tapmak, ayinler, ritüeller, resim yapmak, şiir yazmak, kozmik/sır...

DERİN DÜNYA SEYAHATİ-16

KATOLİZME GÖRE HAYAT/MEDENİYET Hz. İsa’nın kurduğu, Hristiyanlığın büyük mezhebi olan, Katolikliğin ilk temsilcisi, Aziz Petrus’tur, Petrus’ta sonra Hz. İsa’nın yeryüzündeki vekilleri papa’lardır, Katoliklikte, ruhban sınıfı, Papa, Kardinal, Piskopos ve Rahip/keşiş olarak teşkil edilmiştir. Ruhban sınıfını oluşturanların evlenmeleri yasaktır, sıradaki insanlar ise evlenebilirler, ancak dinen boşanamazlar. Hristiyanlığın, özellikle Katoliklik mezhebinde, hayat algısının yönü sadece ahirete dönüktür, çünkü mutluluğun ahirette olduğuna inanılır, yani dünya mutluluğu reddedilir. Hristiyanlığın, üç mezhebi olan Ortodoksluk, Protestanlık ve Katoliklikte (Kutsal ruh-Baba-Oğul üçlemesine, diğer tarifi ile Hz İsa, Kutsal ruh/Tanrının...

DERİN DÜNYA SEYAHATİ-15

HAYATIN OLUŞUMU Her insan kendisine göre bir yaşam tarzı tutturmuştur ve bilinen dünya tarihinde, ne kadar insan yaşamışsa, yaşanan hayatın sayısı da O kadardır. Hiçbir insanın yaşam tarzı diğerine benzememiş, oluşumu ise, daima bir sır olarak kalmıştır, bundan sonrada, sır olarak kalacak. Hayat, insanın şahsi maneviyatı ile yeryüzündeki maddelerin birleşmesi sonucunda  ortaya “çıkandır”. Bu oluşumda, işletmeci insanın manevi bilinci, fabrika ise, kainatın tamamıdır. İnsan, kendi bünyesindeki değişimleri ve hayatın fabrika alanı olan, kainattaki değişimleri astroloji, biyoloji ve fizik gibi bir çok bilim metotlarını...

DERİN DÜNYA SEYAHATİ-14

KAYGISI YÜKSELEN İNSANLAR ÇOĞALIYOR İnsanların yaşadığı sonuçlara göre dünyanın geleceği hakkındaki, iç kaygıları günümüzde öylesine yükseldi ki, artık geniş toplumsal sahalarda dışa vurulan haldedir. Zaten, karşılaştıklarımızda, sohbetlerimizde, duyduklarımızda, öğrendiklerimizde, ajanslarda, edebiyat ve sanat kanallarında yansıtılanlar, kaygılı insanların çoğaldığını açık olarak göstermektedir. İnsanlar gergin ve hatta iç çatışmayı arttıran, gelecek endişelerinin “sebepleri” şimdilik tam tanımlayamadıkları ve deşifre edemedikleri için, silik ve alaca bir renkte seslendirmektedirler Dünya genelinde ise, geniş halk kitlelerinin, temel yaşamla ilgili güvensizlikleri, yüksek derecede artmıştır. Kendi ülkelerinde güven ve huzur bulamayanlar,...

DERİN DÜNYA SEYAHATİ-13

KOŞUN, KOŞUN TEKNİK EĞİTİME KOŞUN Bilinen insanlık tarihi boyunca, en çok karıştırılan konu kültür ile medeniyettir, bu yanılma günümüzde de devam etmektedir. İnsanlığın ilerlemesi, rahata kavuşması, konforlu yaşaması, daha doğrusu kurtuluşu tekniğin ilerlemesinde görülüyor, bunun sonucu olarak günümüzde, ilkokuldan itibaren eğitim tamamen teknik eğitime dönüşmüştür, İşte bu medeniyetin yoludur. Buna karşılık insanlığın geride bıraktığı düşünsel izleri olan, edebiyat, sanat, din kültürü, ahlak, hukuk ve tarih gibi konular ise oldukça azalmıştır, işte buda kültürün yoludur. Dünya genelinde gelinen bu yer, bize, kültüre gerek...

DERİN DÜNYA SEYAHATİ-12

AHLAK’IN ANASI DİNDİR Ahlak, insanlık tarihi ile aynı yaştadır ve başlangıcı insanlık için asla bilinmezdir. içten gelen yargılar bütünüdür, sonradan elde edilemez, ahlak bir yaradılış vergisidir ve her insanın derinliklerinde yazılıdır. İnsanın yapması gereken onu derinliklerinde çekip çıkarmaktır. “kötülüklerin” hayatın her alanında yasaklanmasına hükmeder ve kendisini her an tekrar eder. Kötülükleri açıkça anlatan ve bunları yasaklayan ise sadece dinlerdir. Dolayısıyla “ahlak” ruhtadır ve anası dindir. Ahlak, insan aklının devamlı olarak yaptığı menfaat hesaplarının ve ben bunu yaparsam maddi manevi zarar görürüm düşüncesi...

DERİN DÜNYA SEYAHATİ-11

UYGARLIK TEK BAŞINA KAP-KARA Uygarlık Nedir; Uygarlık, teknik / teknolojik gelişmenin sonucu ve devamıdır, teknik gelişme ise; Tabiatta var edilenleri, zekâyı kullanarak işletmek, üretmek ve yönetmek metodu ile elde edilir. Uygarlığın kısa tanımı “teknik mükemmelliktir.” Uygarlık insanın vazgeçilmez bir ihtiyacıdır, insanlık tarihi boyunca, kültürü kullanarak, yeryüzünde topluluk halinde bulunduğu yerlerde, kültürüne uygun uygarlıklar meydana getirmiştir, bundan sonrada getirmeye devam edecektir. Uygarlıkta ana hedef; İlmi kullanarak tabiatta var olanlarda en yüksek değerde yararlanmaktır. İlimin ana hedefi ise; İdrakin, zekânın, yazının ve lisanın birleşimi ile...

DERİN DÜNYA SEYAHATİ-10

ÜTOPYA MÜMKÜN DEĞİLDİR Ütopya neden mümkün değildir? Bunun için önce insanın şahsiyetini özetlemek gerekir. İnsan biyolojik olarak hayvana benzer, çünkü öyle yaratılmıştır, zira Kur’an En’am süresinin 38. ayetinde bu konu açıkça belirtilmiştir. (Yerde kımıldayan hiçbir hayvan ve iki kanadı ile uçan hiçbir kuş yoktur ki, sizin gibi birer topluluk olmasınlar. Biz kitapta hiçbir eksik bırakmamışızdır. Sonuçta hepsi Rablerinin huzurunda toplanacaklar. En’am 38) Ancak; İnsanı diğer canlılardan ve hayvanlardan ayıran din, dine dayanan kültür, ahlak, sanat ve ahlaki yasaklar gibi özellikler sadece insanda vardır...

DERİN DÜNYA SEYAHATİ-9

AMAÇ DÜNYA HÂKİMİYETİ DİR Küreselciler günümüzün modern engizisyoncularıdır, eski engizisyoncular insanın ruhunu kurtarmak için bedenini yakıyordu, günümüzün engizisyoncusu küreselciler ise, kendi bedenlerini rahata erdirmek için, tüm insanlığın ruhunu yakmak, yok etmek istiyorlar. Bunların her ikisi’ de insan üzerinde hâkimiyet kurmak, dolayısı ile de dünya hâkimiyetini ele geçirmek ve elde tutmak isteğinden başka bir şey değildir. Küreselciler insanlığın ruhunu yok ettikleri anda, engelsiz olarak kullanılacak birer varlık haline geleceğini biliyorlar. Batının bu günkü tekelci, çifte standartlı ve radikal fikirleri MS.500 ile 1300...

DERİN DÜNYA SEYAHATİ-8

UYGARLIĞI İNSANIN DÜŞMANI YAPAN KÜRESELCİLER Uygarlığın direksiyonunu ve şifrelerin ele geçirmiş olan küreselciler, bunu kendi malı sayıp insanlığa karşı kullanmaktadır. Hâlbuki uygarlık tüm insanlığın malıdır ve insanlık için gereklidir, zira insanlık uygarlık yaratmaya mecburidir, bunun tersi mümkün değildir, ancak uygarlığın insanlığa faydalı olması için hümanizmle /insanın özü ile birlikte yürümesi gereklidir. İşte tam burada küreselciler devreye girerek kültürü, ahlakı, sanatı, şiiri, müziği, tiyatroyu, resmi, fotoğrafı, edebiyatı, dini, vicdanı, dramı, ananeleri ve aileyi gereksiz görerek, geriye itmektedir ve (Yani insanın özünü...

DERİN DÜNYA SEYAHATİ-7

İKİ DEFA DENENEN ARMAGEDON KIYAMETİ Birinci Kara Kıyamet Savaşı; Tarihte Armagedon kıyamet savaşı iki defa denenmiştir, ancak ikisinde de kıyamet başarılamamıştır. Birinci kıyamet savaşını, Antik derin Mısır Firavunizmi planlamıştı, seferin akıl hocalığını, Büyük İskender’in Helen' li hocası felsefeci Aristo yapmıştı, Aristo yetiştirdiği küçücük İskender’e "Büyük" ön unvanı takarak İskender’i MÖ 334 yıllarında savaş meydanlarına sürerken, tüm maddi ve manevi desteği Antik Mısır sağladı ve Mısır'ın tapınak rahipleri Büyük İskender’i dünyaya Firavun olarak ilan ettiler, ayrıca Mısır’da İskender’in (İskenderiye) adına bir şehir...

DERİN DÜNYA SEYAHATİ-6

KÜRSELCİLERİN KÖKENİ NERDEN GELİYOR BİN YILCILIK / MİLENYUMCULUK Antik Mısır’da her bin yılda bir kıyametin kopacağına inanılıyordu ve her bin yıl kıyameti için hazırlıklar yapılıyordu. Antik Mısır yıkıldıktan sonra, bu derin inanç, Hristiyan ruhban sınıfınca sanki yeni bir kehanetmiş gibi sunularak, aynı şekilde Hristiyanlıkta da devam ettirilmiştir. Bu inanca göre bin yılın sonunda kıyamet kopacak ve Hz. İsa son savaş olan armageddon savaşını yönetmek ve dünyayı kötülerde kurtarmak üzere yeniden dünyaya inecektir. Bu inanış halen derinden derine devam etmektedir. Hristiyan ruhban sınıfı,...

DERİN DÜNYA SEYAHATİ-5

PAGANLARIN ULAŞTIĞI AŞAMA Temelden pagan olan Küreselciler artık çoğaldılar, Amerika ve Fransa gibi ülkelere sığmaz oldular ve tek tük devletlerin yönetimi onlara yetmez oldu, artık dünya krallığını açıktan açığa istiyorlar, bu sebeple öteden beri gelen mavi kanlı soylu hanedanları/krallıkları da artık istemiyorlar ve onları ortadan kaldırmak üzere onlara yönelmiş durumdalar. Mülteciliği arttırmaya çalışmalarının bir sebebi de yine aynıdır, artık ari ırkın homojenliğini gücünü ve onun mavi kanlı meşrutiyet/krallığa dayalı yönetimlerini yok etmek istiyorlar, mavi kanlı krallıklar yakında yok olacağı benziyor. Sonunun...

DERİN DÜNYA SEYAHATİ-4

KİTLESEL OLARAK YOK ETME PROJELERİ Dünyanın yeni patronu küreselciler dünyayı sadece kendileri ve hizmetçilerinin yaşadığı bir yer haline getirme projesi geliştirmiş durumdadır. Bu projenin son aşaması olan nüfus konusu 2014 yılında ABD’ ki küreselcilerin üniversitesinde yapılan toplantıda, dünya nüfusunu öncelikle yarıya indirmek, sonrada en fazla üç yüz milyona indirmek olarak açıklanmıştır. Küreselciler bu kıyamet projesini gerçekleştirmek için, kendilerine hizmet edecek robot teknolojisini tam anlamı ile gerçekleştirme yolunda ilerliyorlar, diğer yandan insanlığın sanki doğal yollarda yok olmuş görüntüsü vermek için gıda, ilaç, gübre/kimyasal...

DERİN DÜNYA SEYAHATİ-3

BÖLÜCÜLÜĞÜN FAYDALARI / GAYESİ Her gün yaşayıp gördüğümüz gibi, Kainatın her ne varsa hepsi de tek organizmadan meydana gelmiştir, evrendeki her varlık mekan olarak ve biçim olarak yâda fonksiyon olarak biri birinde farklı olsalar ’da bunların hepsi birbirinden kopmaz ve bölünmez bir bütünün parçalarıdır. Yeryüzünde hangi konuyu ele alırsanız alın, işlerin büyük çoğunluğu birlik/çokluk gerektirir, kişilerin tek başına yaptığı işler çok azdır ki; Tek başına yapılan işler bile beraberce yapılacak /yaşanacak hayat için yapılır, yani birlik, bircilik, bütüncüllük kâinattaki her şeyin...

DERİN DÜNYA SEYAHATİ-2 EMEVİLER KİMLERDİ-ŞUUBİYE ÖRGÜTÜ

EMEVİLER KİMLERDİ VE NELER YAPTILAR? Önce Emevilerin kim olduğuna bakalım; “Emevi” kurdukları devletin adıdır, kabile/alt kolu adı ise, Ümmüiyeoğulları’dır ve Kureyş kabilesinin bir alt koludur, Kureyş kabilesinin, diğer alt kolları ise; Haşimi, Esed, Nevfel, Teym, Abdüddar, Cumah, Mahzum, Sehm ve Adiy olmak üzere toplamda on kola ayrılmıştır. Emevi devletinin kurucusu ise “Ebu Süfyan’ın” oğlu Muaviye’dir.  Muaviye, MS.639 yılında Şam’a, vali oldu ve zamanla Suriye’nin tamamına hakim oldu. Daha sonra Suriyeli, Kelbi kabilesinde bir kızla evlendi. Hz. Osman’ın öldürülmesinden sonra, Halife seçilen Hz. Ali’ye...

DERİN DÜNYA SEYAHATİ-1 MESHCİLİK VE MEHDİCİLİK

MESİHCİLİK VE MEHDİCİLİK Mesih/Mehdi/Saoşyant/Kalki Avatar/Caynacılık-Janizm inancına göre beklenen ruh/Mısır Firavunlarının öldükten üç gün sonra, dirildiklerine inanılırdı, çünkü onlar Tanrının oğlu idi ve asla ölmezlerdi/ kısaca şöyle açıklanabilir; Geçmiş çağlarda dünyada yaşamış, var olmuş ve tarihe mührünü basmış, iz bırakmış, insanları etrafında toplamış, iyilik yapmış ve iyiliği yaymış, toplumsal vicdanda kahraman olmuş veya efsane olmuş "kişinin/kişilerin" önümüzdeki çağlarda yeniden dirilerek/canlanarak, yada zaten başka bir alemde yaşamaya devam ederken/eden, dünyaya yeniden döneceği ve insanlığı battığı çamurdan çıkararak/kurtaracak ve tüm kötülükleri ortada kaldıracağı bekleyişidir/beklentisidir/inanışıdır/anlayışıdır… Yazılı...

Bu ürünü sepete eklediniz:

error: İçerik Korumalıdır !!