Aylık Arşivler - Ekim 2018

DERİN DÜNYA SEYAHATİ-5

PAGANLARIN ULAŞTIĞI AŞAMA Temelden pagan olan Küreselciler artık çoğaldılar, Amerika ve Fransa gibi ülkelere sığmaz oldular ve tek tük devletlerin yönetimi onlara yetmez oldu, artık dünya krallığını açıktan açığa istiyorlar, bu sebeple öteden beri gelen mavi kanlı soylu hanedanları/krallıkları da artık istemiyorlar ve onları ortadan kaldırmak üzere onlara yönelmiş durumdalar. Mülteciliği arttırmaya çalışmalarının bir sebebi de yine aynıdır, artık ari ırkın homojenliğini gücünü ve onun mavi kanlı meşrutiyet/krallığa dayalı yönetimlerini yok etmek istiyorlar, mavi kanlı krallıklar yakında yok olacağı benziyor. Sonunun...

DERİN DÜNYA SEYAHATİ-4

KİTLESEL OLARAK YOK ETME PROJELERİ Dünyanın yeni patronu küreselciler dünyayı sadece kendileri ve hizmetçilerinin yaşadığı bir yer haline getirme projesi geliştirmiş durumdadır. Bu projenin son aşaması olan nüfus konusu 2014 yılında ABD’ ki küreselcilerin üniversitesinde yapılan toplantıda, dünya nüfusunu öncelikle yarıya indirmek, sonrada en fazla üç yüz milyona indirmek olarak açıklanmıştır. Küreselciler bu kıyamet projesini gerçekleştirmek için, kendilerine hizmet edecek robot teknolojisini tam anlamı ile gerçekleştirme yolunda ilerliyorlar, diğer yandan insanlığın sanki doğal yollarda yok olmuş görüntüsü vermek için gıda, ilaç, gübre/kimyasal...

DERİN DÜNYA SEYAHATİ-3

BÖLÜCÜLÜĞÜN FAYDALARI / GAYESİ Her gün yaşayıp gördüğümüz gibi, Kainatın her ne varsa hepsi de tek organizmadan meydana gelmiştir, evrendeki her varlık mekan olarak ve biçim olarak yâda fonksiyon olarak biri birinde farklı olsalar ’da bunların hepsi birbirinden kopmaz ve bölünmez bir bütünün parçalarıdır. Yeryüzünde hangi konuyu ele alırsanız alın, işlerin büyük çoğunluğu birlik/çokluk gerektirir, kişilerin tek başına yaptığı işler çok azdır ki; Tek başına yapılan işler bile beraberce yapılacak /yaşanacak hayat için yapılır, yani birlik, bircilik, bütüncüllük kâinattaki her şeyin...

DERİN DÜNYA SEYAHATİ-2

EMEVİLER KİMLERDİ VE NELER YAPTILAR? Önce Emevilerin kim olduğuna bakalım; “Emevi” kurdukları devletin adıdır, kabile/alt kolu adı ise, Ümmüiyeoğulları’dır ve Kureyş kabilesinin bir alt koludur, Kureyş kabilesinin, diğer alt kolları ise; Haşimi, Esed, Nevfel, Teym, Abdüddar, Cumah, Mahzum, Sehm ve Adiy olmak üzere toplamda on kola ayrılmıştır. Emevi devletinin kurucusu ise “Ebu Süfyan’ın” oğlu Muaviye’dir.  Muaviye, MS.639 yılında Şam’a, vali oldu ve zamanla Suriye’nin tamamına hakim oldu. Daha sonra Suriyeli, Kelbi kabilesinde bir kızla evlendi. Hz. Osman’ın öldürülmesinden sonra, Halife seçilen Hz. Ali’ye...

Bu ürünü sepete eklediniz:

error: İçerik Korumalıdır !!