DERİN DEVLET NEDİR

DERİN DEVLET SEYAHATİ-1

DERİN DEVLET NE DEMEK Derin devlet, öteden beri bildiğimiz ve gördüğümüz devletten haricen, görünmeyen ancak var olan, yapı veya organizasyon olarak tanımlanabilir. Daha geniş bir tanımla, bir yanı ile karar alan bir üst yapı, diğer yanı ile bir devlet gibi organize olan alt yapı ya da alt organizasyondur. Kökeni ve amaçları itibarı ile milli olan derin devlet, sadece üst yapı olarak görev yapar ülke aleyhine asla bir karar almaz. Ancak köken ve amaçları itibarı ile gayri milli olan derin devletin, bir üst...